Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

1/2 rodinného domu bez pozemku, k.ú. Hrádek

Místo: www.exdrazby.cz

Rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na
rovinatém terénu, v okrajové části obce Hrádek. Je podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími.
V domě jsou umístěny dva samostatné byty (dle informací v databázi VDP). Okolní zástavbu tvoří
hlavně rodinné domy. Centrum obce Hrádek je ve vzdálenosti 600 m, do Frýdku-Místku je
vzdálenost 33 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno
včetně zahrady. Inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka
kanalizace do odpadní jímky, odpadní jímka, přípojka plynovodu a plynoměrný pilířek.
Dům je postaven na pozemku parc.č. St. 447 ostatních spoluvlastníků (LV č. 560) a přístup ke stavbě
je možný rovněž přes pozemek ostatních spoluvlastníků (pozemek parc.č. 678/1).

dražební vyhláška 409-18

znalecký posudek 409-18