Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 12/17 – Pozemek, Babylon, podíl 1/9 – usnesení o příklepu – vyvěšeno 9.6.2021

 

12_17 příklep