Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 13/18 – Dražba rodinného domu s pozemky v k.ú. Zdejcina, okr. Beroun dne 26.10.2010

13_18 – dražební vyhláška

13_18 – posudek

Rodinný dům je půdorysně členitého tvaru s přístavbami, je samostatně stojící, situovaný na mírně
svažitém terénu. Dále je v rohu oplocené zahrady samostatně stojící garáž, s vjezdem přímo z místní
komunikace. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum města Beroun je ve vzdálenosti
4,4 km, jedná se o oddělnou městskou část Beroun – Zdejcina, k okraji hlavního města Prahy je
vzdálenost 25 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno
včetně zahrady.
Součásti: kůlna s přístřeškem, (součástí pozemku parc.č. 201), přístavba sauny s bazénem (součástí
pozemku parc.č. 202), skleník, dřevěný kurník, oplocení vč. podezdívky, vjezdová brána a branka,
zpevněné plochy, venkovní schody, inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného
vodovodu, přípojka kanalizace do odpadní jímky.
Součástí pozemků je rostlinstvo: pozemek parc.č. 201: ovocné stromy (1 kus), okrasné stromy
(2 kusy); pozemek parc.č. 202: ovocné a okrasné stromy.