Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 24/20 – Rodinný dům, Horní Radslavice – dražba 28.6.2022

24_20 – draž.vyhláška

24_20 posudek

Dům s uzavřeným dvorem se nachází na okraji obce, v jeho východní odlehlé části, je půdorysně
postaven ve tvaru obdélníka, na něj navazuje stodola, naproti přes dvůr jsou chlévy, je samostatně
stojící, částečně zapuštěný ve svažitém terénu. Po obou stranách jsou zahrady a naproti jedné
ze zahrad přes nezpevněnou příjezdovou cestu je samostatný zatravněný pozemek parc.č. 847/25,
který vede přes potůček. Jeho terén od cesty je mírně svažitý, kolem potůčku strmý, zarostlý
náletovými křovinami. V okolí jsou zemědělské pozemky, blízko rodinný dům, nedaleko zemědělské
budovy a začátek zastavěné části obce. Centrum obce Radslavice je ve vzdálenosti 250 m,
do Velkého Meziříčí je vzdálenost 8,0 km. Přístup ke stavbě je volný po nezpevněné obecní cestě
dřevěnými vraty. Drátěné oplocení s kovovými sloupky, u cesty s kamennou podezdívkou
je provedeno pouze zahrady na parc.č. 847/4. Nejbližší autobusová zastávka „Horní Radslavice“
je ve vzdálenosti cca 200 m. Parkování je možné podél cesty u domu.