Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 258/17 – Byt , Řípov – 18.5.2021 v 10,00 hod.

258_17 – draž.vyhláška

258_17 posudek

Bytová jednotka o velikosti 3+1 je umístěna ve 3.NP pětipodlažního bytového domu. Dům je
půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, stojící v bloku jako krajní, situovaný na mírně svažitém
terénu v klasické sídlištní zástavbě v městské části Třebíč – Borovina. Do centra města Třebíče je
vzdálenost 3,8 km. Přístup ke stavbě je možný z místní komunikace.
Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení
a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich
skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace
příslušenství.