Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 267/21 – Pozemek, Kníničky – orná půda – dražba 25.5.2022 v 10,00 hod.

267_21 draž. vyhláška

267_21 posudek