Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 294/17 – Rodinný dům, Tasovice nad Dyjí, podíl 1/2 – dražba 17.8.2021 v 10,00 hod.

294_17 – draž. vyhláška

294_17 posudek

 

Rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru písmene „L“, stojí jako vnitřní řadový a je situovaný
na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Centrum obce Tasovice je ve vzdálenosti
400 m, do Znojma je vzdálenost 9 km. Přístup ke stavbě je možný z místní komunikace, oplocení
zahrady je provedeno. Na obytnou část navazuje kolmo do dvorní části bývalá hospodářská stavba,
která je vlivem absence jakékoliv údržby v demoličním stavu. Pozemek zahrady parc.č. 634, který
navazuje na zastavěný pozemek parc.č. 633, je porostlý trvalým travním porostem, neudržovaný.
Dispozice:
1.NP: vstup, kuchyně, WC s koupelnou, 3 místnosti