Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 343/18 – dražba 20.4.2020 v 10,00 hod – Rodinný dům, Přezletice

343_18 – dražební vyhláška LV 243

343_18 – posudek – LV 243

Rodinný dům č. 166 je půdorysně postaven ve tvaru písmene “L”, je samostatně stojící, situovaný na
rovinatém terénu. Za rodinným domem je zahradní domek, na který s obou štítových stran navazují
kůlny. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Přezletice je ve vzdálenosti 400 m,
centrum hlavního města Prahy je ve vzdálenosti cca 17 km. Přístup k rodinnému domu je možný přes
vjezdovou bránu z ulice Javorová a branku z ulice Zahradní, oplocení je provedeno včetně zahrady.
Součásti: zahradní domek, 2x kůlna (vše součástí pozemku parc.č. 425/46), oplocení vč. podezdívky,
vjezdová brána a branka, zpevněné plochy vč. obrubníků, nádrž na vodu, inženýrské sítě: přípojka el.
energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace, přípojka plynovodu
a plynoměrný pilířek, studna na pozemku parc.č. 425/46.
Součástí pozemku parc.č. 425/46 je rostlinstvo: ovocné a okrasné stromy (dle sdělení cca 50 kusů).