Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 356/17 – soubor movitých věcí – dražba 1.7.2021 v 10,00 hod.

356_17 – draž.vyhláška