Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 358/15 – dražba cenných papírů Harvardský průmyslový holding, a.s. v likv. – dne 12.7.2021 v 11,00 hod.

cenné papíry Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci bude zahájena dne 12.7.2021 v 11,00 hod. na portálu                   www.prodej-drazbou.cz

dražební vyhláška