Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 373/18-76 – dražba 20.4.2020 v 10,00 hod – Rodinný dům, Kudlov, podíl 1/2

373_18 – dražební vyhláška

373_18 – posudek

Dům se nachází v centru místní části města Zlína – Kudlov, je půdorysně postaven ve tvaru
obdélníka, je koncový, sousedí s vedlejším rodinným domem. Situovaný je na mírně svažitém terénu.
Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum Zlína je ve vzdálenosti 3,1 km. Příjezd k domu
je z části po nezpevněné cestě, vysypané kamenivem. Přístup ke stavbě je možný přes branku z ulice
„Výhledy“, oplocení je provedeno z dřevěných sloupků a latěk. Nejbližší autobusová zastávka
„Kudlov, Výhledy“ je ve vzdálenosti cca 50 m. Parkování podél silnic v okolí je omezené, v okolí se
nenachází parkovací plochy, přímo na vlastním pozemku to není možné.