Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

dražba zrušena – 174 EX 379/20 – Rodinný dům, Terešov, podíl 1/8 – dražba 17.8.2021 v 10,00 hod.

379_20 – draž.vyhláška

379_20 – posudek

parc.č. St. 178 je postaven rodinný
dům č.p. 20 (zapsáno na LV č. 15), dále na pozemku parc.č. St. 106 je postavena hospodářská stavba
(zapsáno na LV č. 15), další stavbou je kůlna na pozemku parc.č. 371. Tyto stavby, stejně jako jejich
příslušenství, které se nachází na pozemcích parc.č. St. 106, St. 178 a 371, jsou oceněny v rámci
LV č. 15. Předmětem ocenění LV č. 353 jsou pouze výše zmíněné pozemky a rostlinstvo.
2) LV č. 15
Rodinný dům č.p. 20 je půdorysně postaven ve tvaru písmene “T”, je samostatně stojící, situovaný na
rovinatém terénu. Přístup k hl. vstupu do domu je po dvouramenném nekrytém venkovním schodišti.
Vedle domu je hospodářská stavba, která navazuje na sousední objekt. Dále je v zadní části zahrady
kůlna. Příslušenství k rodinnému domu tvoří venkovní úpravy (zpevněné plochy, venkovní schody,
oplocení, vjezdová brána a branka), inženýrské sítě, septik a studna.