Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 379/20 – Rodinný dům, Terešov, podíl 1/8 – dražba 28.6.2022

379_20 – draž.vyhláška

379_20 posudek

Jedná se o ocenění spoluvlastnických podílů na souboru nemovitých věcí zapsaných na dvou listech
vlastnictví (dále jen LV), které tvoří dohromady funkční celek využívaný k bydlení, a to pozemků
zapsaných na LV č. 353 a staveb zapsaných na LV č. 15. Příslušenství nemovitých věcí je
identifikováno výše.
Předmět ocenění se nachází v intravilánu části obce Bílá Skála – jedná se o nesrostlé území s obcí
Terešov. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Terešov je ve vzdálenosti 2,6
km, do Plzně je vzdálenost cca 27 km. Přístup ke stavbám je možný přes dvě vjezdové brány
a branku, oplocení je provedeno vč. zahrady.
1) LV č. 353
Pozemky jsou rovinatého terénu. Přístup je možný z místní komunikace přes dvě vjezdové brány
a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady. Na pozemku parc.č. St. 178 je postaven rodinný
dům č.p. 20 (zapsáno na LV č. 15), dále na pozemku parc.č. St. 106 je postavena hospodářská stavba
(zapsáno na LV č. 15), další stavbou je kůlna na pozemku parc.č. 371. Tyto stavby, stejně jako jejich
příslušenství, které se nachází na pozemcích parc.č. St. 106, St. 178 a 371, jsou oceněny v rámci
LV č. 15. Předmětem ocenění LV č. 353 jsou pouze výše zmíněné pozemky a rostlinstvo.
2) LV č. 15
Rodinný dům č.p. 20 je půdorysně postaven ve tvaru písmene “T”, je samostatně stojící, situovaný na
rovinatém terénu. Přístup k hl. vstupu do domu je po dvouramenném nekrytém venkovním schodišti.
Vedle domu je hospodářská stavba, která navazuje na sousední objekt. Dále je v zadní části zahrady
kůlna. Příslušenství k rodinnému domu tvoří venkovní úpravy (zpevněné plochy, venkovní schody,
oplocení, vjezdová brána a branka), inženýrské sítě, septik a studna.