Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 4247/22 – Chata, Soběšice – dražba 14.12.2022 v 10,00 hod.

4247_22 – draž.vyhláška – LV 1168

4247_22 – posudek – LV 1168

Nemovité věci sestávají z pozemku p.č. 1124/1 – zahrada a pozemku
p.č. 1124/2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Soběšice, obec Brno, okres Brno-město, které jsou situovány v okrajové, zastavěné, rekreační části města Brno, v místní části s názvem Soběšice, v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné účelové komunikaci.
Objekt č.e. 49 – rod. rekr, na pozemku p.č. 1124/2 – zastavěná plocha a nádvoří, je v havarijním stavebně technickém stavu. V objektu je narušená nosná část svislých i vodorovných konstrukcí.Cena stavby je nulová. Předmětem vyhodnocení v obvyklé ceně jsou tedy pozemky p.č. 1124/1 – zahrada a p.č. 1124/2 – zastavěná plocha a nádvoří.