Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 44/19 – garáž, k.ú. Lašťany – usnesení o příklepu – vyvěšeno 13.10.2021

 

44_19 – usn. opříklepu – garáž