Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 44/19 – garáž, k.ú. Lašťany – podíl 1/3 – dražba 12.10.2021 – 10,00 hod.

44_19 – draž. vyhláška – garáž

44_19 -posudek – garáž

a) Pozemek parc.č. 194
Pozemek se nachází v katastrálním území Bělkovice-Lašťany, v zastavěné části obce,
mezi Trusovickým potokem a obecní silnicí, před domem č.p. 260. Pozemek má půdorysně tvar
písmene „U“ a ze tří stran obklopuje garáž stojící na pozemku parc.č, 193, ke které tvoří příjezd, terén
je mírně svažitý, je obhospodařovaný, přístup z obecní silnice, oplocený dřevěnými prkny na
kovových sloupcích s podezdívkou a část z drátěného pletiva na kovových sloupcích, v zadní části u
potoka je branka. Za garáží u potoka se nachází kůlna o rozměrech cca 4,4 x 2,6 m, dřevěné
konstrukce, jednostranně opláštěná z prken s pultovou střechou s krytinou, okno bez zasklení,
svlakové dveře, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. V okolí se nachází rodinné
domy. Dle územně plánovací dokumentace obce Bělkovice-Lašťany se pozemek nachází v „ZS2-
plochy zeleně (ostatní soukromá a vyhrazená zeleň), v ZV-plochy veřejných prostranstvích“.
Pozemek se nachází v aktivní zóně záplavového území a v územní rezervě R06 – pro možnost
vytvoření nábřeží Trusovického potoka.
b) Garáž na pozemku parc.č. 193
Garáž se nachází v zastavěné části obce Bělkovice-Lašťany, mezi Trusovickým potokem a obecní
silnicí, před domem č.p. 260. S pozemkem parc.č. 194 tvoří jeden celek. Garáž sousedí s další
stavbou, půdorysně je postavena ve tvaru obdélníka o rozměrech cca 4,4 x 6,1 m. Situovaná je na
mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Centrum obce Bělkovice-Lašťany je ve
vzdálenosti 400 m, do Olomouce je vzdálenost 10 km. Přístup ke stavbě je volný, z obecní silnice,
přes pozemek parc.č. 194, který tvoří příjezdovou cestu. Nejbližší autobusová zastávka „Bělkovice-
Lašťany, Lašťany, hostinec“ je ve vzdálenosti cca 250 m.