Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 474/19 – dražba 20.4.2020 v 10,00 hod – Rodinný dům, Lipno

474_19 – dražební vyhláška

Rodinný dům je č.p. 9 je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na
mírně svažitém terénu. Navazuje na něj bývalá hospodářská stavba. Dále je ve spodní oplocené části
dvora umístěna garáž.
Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Lipno je ve vzdálenosti 150 m, do Žatce
je vzdálenost 11 km.
Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu s brankou. Oplocení je rozděleno zděným plotem na
dvůr a zahradu. Zahrada, za zděným plotem, je zčásti svažitá terasovitě upravená, dále je pak
pozemek rovinatého terénu.
Součásti ocenění: hospodářská stavba, garáž (vše součástí pozemku parc.č. St. 51), suché WC, zděné
oplocení z kamene, vjezdová brána s brankou, zpevněné plochy, opěrné zdivo teras s venkovními
schody, inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka kanalizace do
budoucí odpadní jímky( nyní není osazena).
Součástí pozemku parc.č. 132/2 je rostlinstvo: okrasné keře a náletový porost.