Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 486/15 – Rodinný dům, Libuň, podíl 7/120 – dražba 17.3.2021

486_15 draž. vyhláška

486_15 posudek