Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50000/22 – Pozemek, Strenice – dražba 26.7.2022 v 10,00 hod

50000_22 – draž.byhláška

50000_22 -posudek

Obec Strenice (počet obyvatel 179) se nachází 6 km jihozápadně od Mladé Boleslavi, 7 km od nájezdu na dálnici D10. V obci je obecní úřad, restaurace a zastávka autobusu s pravidelným spojem do Mladé Boleslavi a Mšena.
Pozemek se nachází na rozhraní k.ú. Strenice a Niměřice, v řídké zástavbě rekreačních chat, přístupný po polní cestě. Je vzdálený 600 m od centra obce a i zastávky autobusu.
Pozemek je svažitý přibližně obdélníkového tvaru, v územním plánu je vedený jako Z5 – SR: plochy smíšené obytné rekreační. Přípojky nejsou přivedeny, je možnost napojení na elektřinu. Vodu je nutné řešit vlastní studnou, odpad jímkou. Přístup z obecní cesty je přes pruh pozemků šíře cca 20 m, které jsou ve vlastnictví třetích osob, přístup není zajištěn služebností.
Další zásadní omezení je nadzemní vedení VN v majetku ČEZ přes celou délku pozemku od severovýchodu k jihozápadu, u hranice pozemku je stožárová stanice. Ochranné pásmo 7 m od vedení na každou stranu zasahuje na přibližně 2/3 plochy pozemku, možnost výstavby je na části cca 700 m2 ve tvaru dlouhého obdélníku.
Přístup k pozemku z obecní komunikace p.č. 15/14 je přes pozemky ve vlastnictví třetích osob a jednoho pozemku ve vlastnictví státu. Služebnost chůze a jízdy není zřízena.