Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50001/22 – bytový dům, k.ú. Vejprty, okr. Chomutov – dražba 28.6.2022

50001_22 – draž. vyhláška

50001_22 posudek

budova č.p. 831, část obce Vejprty, bytový dům, stojící na parcele č. 254, pozemek p.č. 254 o výměře 419 m2, zastavěná plocha a nádvoří