Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50002/821 – Byt , Řepy – usnesení o příklepu – vyvěšeno 9.6.2021

50002_21 -příklep