Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50004/22 – pozemek, Sadská – dražba 26.7.2022 v 10,00 hod.

50004_22 – draž.vyhláška

50004_22 posudek

pozemek vedený jako vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 163m2. Pozemek se nachází v jižní části obce Sadská, dle ÚP se jedná o zahrádkářské plochy. Přístup na pozemek je možný pouze skrze okolní pozemky. Na pozemek není právně zajištěn přístup.