Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50005/21 – pozemky v k.ú. Mariánské Lázně s budovou skladu – dražba 26.10.2022 v 10,00 hod.

50005_21 – draž. vyhláška

50005_21 -posudek

pozemek parc.č.st 975 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35m2 a pozemek pac.č. 142/78 – ostatní plocha, silnice o výměře 389m2 (pozemek má charakter travního porostu, je oplocený). Pozemky jsou situované v okrajové části města Mariánských Lázní uprostřed zeleně. Přístup je přes pozemky jiného vlastníka.

přízemní zděný objekt se sedlovou střechou, postavení na pozemku parc.č.st. 975, dispozičně obsahuje zádveří, prostor skladu. Dle dostupných informací byl dán do užívání v roce 1965. Technický stav odpovídá stáří objektu, údržba minimální, prvky krátkodobé živostnosti jsou na hranici opotřebení, nutná rekonstrukce.