Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50005/22 – Pozemek, Pohřebačka – dražba 26.7.2022 v 10,00 hod.

50005_22 – draž.vyhláška

50005_22 – posudek

pozemek par.č. 1134 – trvalý travní porost o výměře 250m2 se nachází mimo zastavěné území Opatovic nad Labem, je přístupný z polní cesty.