Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50006/20 – Pozemky v k.ú. Kolovraty, okres Praha – dražba 30.9.2020 – 10,00 hod.

50006_20 – dražební vyhláška

50006_20 – posudek

Pozemek č. parc. 1263/273 – ostatní plocha, ostatní komunikace
Nezastavěný a neoplocený pozemek, na kterém je provedeno těleso místní komunikace, ulice
Meduňková. Jedná se o asfaltovým krytem opatřenou komunikaci, vedenou v pasportu místních
komunikací MČ Praha – Kolovraty, tzn. nelze předpokládat jiné než současné využití.
Pozemek č. parc. 1263/620 – ostatní plocha, jiná plocha
Jedná se o nezastavěný a neoplocený pozemek, který je součástí veřejného prostoru ulice
Sedmikrásková. Převážná část tohoto pozemku je zpevněna zámkovou dlažbou a slouží jako část
chodníku, parkovacích stání a stání pro kontejnery komunálního odpadu. Na části jsou pak zřízeny
„zelené ostrůvky“. Rovněž u tohoto pozemku nepředpokládám jiné než současné využití.