Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50006/21 – Pozemek, Drahlín, podíl 1/3 – dražba 24.11.2021 v 10,00 hod.

50006_21 draž.vyhláška

50006_21 posudek

Pozemky se nachází východně od obce Drahlín v lokalitě Na homolce, protéká jimi
Drahlínský potok. Jedná se o zemědělské pozemky dlouhého obdélníkového tvaru, pozemek
p.č. 978/49 je vodní plocha. Pozemky jsou přístupné z obecní komunikace, celková plocha
pozemků je 5 754 m2.