Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50007/22 – Pozemek, Blatnice, podíl 1/16 – dražba 26.10.2022 v 10,00 hod.

50007_22 – draž.vyhláška

50007_22 – posudek

 

 

pozemky parc.č. 525/6 a 543 – jedná se o zemědělské pozemky, které spolu sousedí. Tvoří pravidelný obdélníkový tvar. Pozemky jsou zemědělsky využívané.