Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50010/22 – ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, k.ú. Pozlovice – dražba 26.10.2022 v 10,00 hod.

50010_22 – draž. vyhláška

50010_22 – posudek

Pozemek se nachází v zastavěné části Pozlovic ve stávající zeleni mezi sportovním areálem a podél ulice Jurkovičova alej. Na pozemku se nachází trvalé porosty