Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 542/14 – Pozemek, Svídnice u Slatiňan, podíl 1/4 – dražba 24.11.2021 v 10,00 hod.

542_14 – draž.vyhláška

542_14 posudek

Jedná se o běžný, mírně svažitý, zemědělský pozemek, který je součástí většího obdělávaného celku,
bez zřetelných hranic parcel. Je umístěn v rekreačně vyhledávané lokalitě, nicméně se nejedná
o pozemek stavební, a to ani potenciálně.