Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 57/22 – ubytovací objekt – penzion, k.ú. Jestřabí v Krkonoších – dražba 26.10.2022 v 10,00 hod.

57_22 draž. vyhláška

57_22 posudek

Jestřabí v Krkonoších 69 – 31 5 2022

Jestřabí v Krkonoších 69 – výkresy a mapy (1)

Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Jestřabí v Krkonoších, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Jestřabí v Krkonoších 69, 514 01 Jestřabí v Krkonoších. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1538 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec a na pozemku p.č. 1474/3 – ostatní plocha,
který je ve vlastnictví: Obec Jestřabí v Krkonoších, Roudnice 42, 514 01 Jestřabí v Krkonoších.
Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní rozvod PB, vlastní septik a trativod.
Vnitřní dispozice:
I. nadzemní podlaží: restaurace s kuchyní, společenská místnost, sociální zázemí (umývárny
a WC), technické a skladovací prostory;
II. nadzemní podlaží: ubytovací kapacity se sociálním zařízením.

prohlídky po dohodě: tel. 603 833 931, mail: josef.fallada@gmail.com