Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

dražba dne 23.9.2019 v 10,00 hod. – 174EX 164/18 – dražba průmyslového objektu v k.ú. Radešín nad Bobrůvkou

164_18 vyhláška

164_18 – posudek