Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174EX 217/21 – Pozemek, Kamenice nad Lipou – dražba 15.2.2022 – 10,00 hod.

217_21 – draž. vyhláška

217_21 – posudek

Jedná se o ocenění pozemků, které tvoří jednotlivé venkovní parkovací boxy při bytovém domu č.p.
531, v ulici U Koupaliště. Jedná se o místo stavebně nesrostlé s obcí – dům je situován osamoceně,
při rybníku . Centrum obce Kamenice nad Lipou je ve vzdálenosti cca 1 km, do Pelhřimova je
vzdálenost 21 km. Přístup k pozemkům, resp. parkovacím boxům, je možný volně, oplocení není
provedeno. Konstrukční řešení boxů: zhutněné podloží, zhutněný štěrkový posyp, betonové
zatravňovací tvárnice, štěrkový dosyp.