Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

21.10.2019 v 10,00 hod. – 174 EX 34/19 – dražba rodinného domu s pozemky + soubor pozemků v k.ú. Jickovice

dražební vyhláška

posudek A

posudek B