Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

21.10.2019 – 10,00 hod – 174EX 13/18 – dražba rodinného domu s pozemky v k.ú. Zdejcina, okr. Beroun

dražební vyhláška

posudek