Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dobrovolná dražba dne 16.5.2018 v 10.00 hod. – bydlení, k.ú. Lesonice

Místo: www.exdrazby.cz

znalecký posudek 50005-17

dražební vyhláška 50005-17 opak.