Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 11.12.2018 v 10.00 hod. – pozemek pod budovou, k.ú. Karolinka

Místo: www.exdrazby.cz

Oceňovaný pozemek parc.č. 2318 se nachází v odlehlé části obce Karolinka, na polosamotě. Na pozemku je postaven dřevěný rodinný dům a hospodářská stavba jiného vlastníka (LV 1964),
které nejsou předmětem ocenění v tomto znaleckém posudku. Pozemek je svažitý, přístupný z místní zpevněné komunikace. V okolí je postaveno několik rekreačních chalup. Centrum obce Karolinka je ve vzdálenosti 5,6 km, do Vsetína je vzdálenost 27 km.

dražební vyhláška 803-14

znalecký posudek 803-14