Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 13.2.2019 v 10.00 hod. – 1/2 bydlení, k.ú. Týnec nad Labem

Místo: www.exdrazby.cz

dražební vyhláška 50004-18

znalecký posudek 50004-18