Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 19.9.2018 v 10.00 hod. – 2x rodinný dům s pozemky, k.ú. Hrádek u Znojma

Místo: www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou nemovité věci:

a) pozemek parc. č. st. 632 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 316 m2, včetně stavby na pozemku stojící: budova č.p. 108 (rodinný dům) v části obce Hrádek, a pozemek parc. č. 213/29 (zahrada) o výměře 303 m2, b) pozemek parc. č. st. 636 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 615 m2, včetně stavby na pozemku stojící: budova č.p. 109 (rodinný dům) v části obce Hrádek, a pozemek parc. č. 2353 (zahrada) o výměře 378 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 30 pro okres Znojmo, obec Hrádek a katastrální území Hrádek u Znojma.

dražební vyhláška 320-16

znalecký posudek 320-16

nový termín dražby 320-16