Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 16.5.2018 v 10.00 hod. – bytová jednotka, k.ú. Neratovice

Místo: www.exdrazby.cz

a) bytová jednotka č. 1303/21, v bytovém domě č.p. 1302, 1303, 1304, 1305 v části obce Neratovice, stojícím na pozemku parc. č. st. 2367, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 78994/5802682 na společných částech domu č.p. 1302, 1303, 1304, 1305 a pozemku parc. č. st. 2367, bytová jednotka zapsaná na listu vlastnictví 5195 pro okres Mělník, obec Neratovice a katastrální území Neratovice, podíl zapsán na listu vlastnictví 4404 pro okres Mělník, obec Neratovice a katastrální území Neratovice;
b) jiný nebytový prostor č. 1302/25 v bytovém domě č.p. 1302, 1303, 1304, 1305 v části obce Neratovice, stojícím na pozemku parc. č. st. 2367, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 64680/5802682 na společných částech domu č.p. 1302, 1303, 1304, 1305 a pozemku parc. č. st. 2367 a jiný nebytový prostor č. 1305/25 v bytovém domě č.p. 1302, 1303, 1304, 1305 v části obce Neratovice, stojícím na pozemku parc. č. st. 2367, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 64290/5802682 na společných částech domu č.p. 1302, 1303, 1304, 1305 a pozemku parc. č. st. 2367, kdy povinný je vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti 78994/5673712, jiné nebytové prostory zapsané na listu vlastnictví č. 4407, pro okres Mělník, obec Neratovice a
katastrální území Neratovice, podíl zapsán na listu vlastnictví 4404 pro okres Mělník, obec Neratovice a katastrální území Neratovice.

dražební vyhláška 139-16

znalecký posudek 139-16