Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 11.12.2018 v 10.00 hod. – 1/5 rodinné rekreace a pozemky v obci Česká Třebová

Místo: www.exdrazby.cz

znalecký posudek 67-14

dražební vyhláška 67-14 5. opak.