Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 20.3.2019 v 10.00 hod. – rodinný dům, garáž, technická vybavenost, k.ú. Vejprty

Místo: www.exdrazby.cz

Areál se nachází v pohraniční oblasti mezi vodním tokem Polava, který tvoří státní hranici ČR a ul. Boženy Němcové ve Vejprtech. Pozemek je od ulice svažitého terénu, ve spodní části (směrem k vodnímu toku) rovinatého terénu. Stavby ve spodní části areálu se nachází na hranici aktivní zóny záplavového území pro Q100. Okolní zástavbu tvoří z jedné strany podobný průmyslový areál, dále domy k bydlení. Centrum obce Vejprty je ve vzdálenosti 550 m, k hraničnímu přechodu je vzdálenost 450 m, do Chomutova je vzdálenost 34 km. Přístup ke stavbě bytového domu č.p. 1035, garážím na pozemku parc.č. 150/1 podél ulice a stavbě tech. vyb č.p. 934 je možný z ul. Boženy Němcové, ke zbývajícím stavbám přes vjezdovou bránu do areálu z ul. Boženy Němcové, oplocení areálu místy chybí nebo je již nefunkční.

Stavba technického vybavení č.p. 934:
Stavba je půdorysně postavena ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící s navazujícími přístavbami směrem dovnitř areálu (z jedné strany garáže a naproti dílny). Z důvodu vestavění do svažitého terénu má 1.PP (s přístupem z areálu) charakter 1 podlaží. Stavba má hlavní vstup přímo z ulice Boženy Němcové. Třípodlažní nadzemní část byla kancelářského využití, na ní navazuje dvoupodlažní přístavba s podsklepením, která byla využívána pro výrobu.

Garáže na pozemku parc.č. 150/1:
Stavba je půdorysně postavena ve tvaru obdélníka, stáří cca 85 let, navazuje na stavbu technického vybavení č.p. 934, ve svažité části terénu. Jedná se o dva garážové prostory s přístupem z areálu.

Bytový dům č.p. 1035:
Stavba je půdorysně “čtvercového” tvaru, je samostatně stojící. Z důvodu vestavění do svažitého terénu má 1.PP (s přístupem z areálu) charakter 1 podlaží. Stavba má hlavní vstup přímo z ulice Boženy Němcové, přes terasu ve výši úrovně 1.NP.

dražební vyhláška 212-12

Znalecký posudek ke stažení zde: https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&i=49793