Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 20.3.2019 v 10.00 hod. – rodinný dům, k.ú. Chrlice (Brno)

Místo: www.exdrazby.cz

Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, stojí jako vnitřní, řadový, situovaný je na rovinatém
terénu. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Centrum městské části Chrlice je ve vzdálenosti 400 m,
do centra krajského města Brna je vzdálenost 11 km. Přístup ke stavbě je možný z místní
komunikace.

dražební vyhláška 705-17

znalecký posudek 705-17