Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

VYDRAŽENO dne 20.3.2019 v 10.30 hod. – 1/4 rodinného domu a 3/4 pozemku, k.ú. Sedlčany

Místo: www.exdrazby.cz

dražební vyhláška 50003-19

dodatek posudku 50003-19

znalecký posudek 50003-19

Usn. o příklepu vyvěšeno dne 25.3.2019:

příklep 50003-19