Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 20.3.2019 v 10.30 hod. – 1/4 rodinného domu s pozemky, k.ú. Sedlčany

Místo: www.exdrazby.cz

znalecký posudek 50002-19

dodatek posudku 50002-19

dražební vyhláška 50002-19