Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 20.3.2019 v 10.30 hod. – pozemek, k.ú. Vitice + rodinná rekreace, k.ú. Mirošovice u Říčan

Místo: www.exdrazby.cz

dražební vyhláška 50005-19

znalecký posudke 50005-19