Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 21.11.2018 v 10.20 hod. – bytová jednotka, k.ú. Praha Podolí

Místo: www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou nemovité věci:
bytová jednotka č. 1163/19 v bytovém domě č.p. 1163 v části obce Podolí, postaveném na pozemku parc. č.
972/29, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1766/41920 na společných částech domu č.p. 1163 a pozemcích parc. č. 972/21, parc. č. 972/29, parc. č. 972/31 a parc. č. 972/31, bytová jednotka zapsaná na listu vlastnictví 4380 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Podolí, podíl zapsán na listu vlastnictví 4347 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Podolí.

znalecký posudek 718-17 – Praha

DV 718-17 Praha

oprava DV č.l. 99

nový termín 718-17 Praha