Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 21.9.2018 v 10.00 hod. – bytová jednotka, k.ú. Šternberk

Místo: www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou nemovité věci:
bytová jednotka č. 1799/3 v bytovém domě č.p. 1799, 1800, v části obce Šternberk, postaveném na pozemku parc. č. 2327 a parc. č. 2328, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4938/221412 na společných částech domu č.p. 1799, 1800 a pozemcích parc. č. 2327 a parc. č. 2328, bytová jednotka zapsaná na listu vlastnictví 4058 pro okres Olomouc, obec Šternberk a katastrální území Šternberk, podíl zapsán na listu vlastnictví 3718 pro okres Olomouc, obec Šternberk a katastrální území Šternberk.

dražební vyhláška 678-17

znalecký posudek 678-17