Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 21.9.2018 v 10.30 hod. – 2/3 rodinného domu, k.ú. Zlín

Místo: www.exdrazby.cz

dražební vyhláška 50002-18

znalecký posudek 50002_18