Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 23.5.2018 v 10.00 hod. – soubor movitých věcí

Místo: V Občanském domově 1511/29, Praha 4

dražební vyhláška