Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

VYDRAŽENO dne 23.5.2019 v 10.00 hod. – 1/2 rodinného domu, k.ú. Horní Beřkovice

Místo: www.exdrazby.cz

Rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru písmene “U”, je samostatně stojící, situovaný na
rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně novostavby rodinných domů. Centrum obce Horní
Beřkovice je ve vzdálenosti cca 1,2 km, do Mělníku je vzdálenost 9 km. Přístup k vstupu do domu
a garážovým vratům je možný volně z ulice, zbývající část zahrady je oplocena s přístupem přes
vjezdovou bránu a branku.

dražební vyhláška 85-18

znalecký posudek 85-18

Usnesení o udělení příklepu + oznámení o přihlášených pohledávkách vyvěšeno dne 27.5.2019:

usn. o příklepu 85-18

oznámení o přihl. 85-18