Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 23.5.2019 v 10.00 hod. – bytová jednotka, k.ú. Oleška

Místo: www.exdrazby.cz

1) LV č. 894
Bytový dům č.p. 137 je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na
rovinatém terénu. Byt č. 137/6 je dispozice 3+1, umístěn je ve 2.NP. Okolní zástavbu tvoří hlavně
bytové a rodinné domy. Bytový dům má celkem osm bytů a dva vchody.
2) LV č. 865
Přístup ke stavbě bytového domu č.p. 137, je přes pozemek parc.č. 969/4, který má zčásti zpevněné
živičné plochy okolo bytových domů, je volně přístupný.
Bytový dům č.p. 137 a okolní pozemek parc.č. 969/4 se nachází v souvisle zastavěném intravilánu
obce Oleška, k okraji hlavního města Prahy je ve vzdálenost cca 25 m, do Kolína je vzdálenost 24
km.

dražební vyhláška 313-18

znalecký posudek 313-18